Varning för isvak

Många tragiska olyckor har inträffat då folk har åkt ner i en isvak med sina skotrar. En anledning till att det är så lurigt med just skoter är att motorljud och vibrationer gör att man inte uppfattar isens… Read More